Rabu, 25 Juli 2018

Bacaan Adzan dan Artinya

- Adzan merupakan panggilan atau seruan bagi umat Islam untuk memberitahu masuknya salat fardu. Orang yang mengumandangkan Adzan disebut dengan Muadzin. Adzan dilakukan sebelum melakukan salat lima waktu.

Ada beberapa adab untuk mengumandangkan Adzan serta keharusan menjawab Adzan bagi muslim yang mendengarnya. Berikut adalah bacaan Adzan beserta artinya yang terdiri dari 7 bagian:

 Adzan merupakan panggilan atau seruan bagi umat Islam untuk memberitahu masuknya salat fa Bacaan Adzan dan Artinya
Bacaan Adzan bahasa Arab

1. Allahu Akbar, Allahu Akbar (2 kali)
    "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar"

2. Asyhadu alla ilaha illallah (2 kali)
    "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah"

3. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (2 kali)
    "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah"

4. Hayya 'alash sholah (2 kali)
    "Mari menunaikan salat"

5. Hayya 'alal falah (2 kali)
    "Mari meraih kemenangan"

6. Ashsalatu khairum minan naum (2 kali)
    "Shalat itu lebih baik daripada tidur" (hanya diucapkan dalam azan Subuh)

7. Allahu Akbar, Allahu Akbar (1 kali)
    "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar"

8. Lailaha ilallah (1 kali)
    "Tiada Tuhan selain Allah"

Load comments