Minggu, 14 Januari 2018

Surah An-Naba' dan Artinya

- An Naba' adalah surah dalam Al-Qur'an yang berada dalam urutan ke-78. Surah ini terdiri dari 40 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyyah. An-Naba' artinya berita besar. Surah An-Naba' ini bisa dikatakan sebagai surah pertama dalam juz 30.

Dengan membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Qur'an khususnya dari surah An-Naba' ini semoga membawa kebaikan, keberkahan, dan pelajaran. Berikut adalah surah An-Naba' bacaan latin dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia lengkap dari ayat 1 sampai 40:
 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyyah Surah An-Naba' dan Artinya
An Naba'
Bacaan Latin Surah An-Naba'
 1. 'Amma yatasaa aluun
 2. 'Aninnabail 'adhiim
 3. Alladzii hum fiihi mukhtalifuun
 4. Kallaa saya'lamuun
 5. Tsumma kallaa saya'lamuun
 6. Alam naj'alil ardha mihaadaa
 7. Waljibaala autaadaa
 8. Wakhalaq naakum azwaaja
 9. Waja 'alnaa naumakum subaataa
 10. Waja 'alnallaila libaasaa
 11. Waja 'alnannahaara ma'aasyaa
 12. Wabanainaa fauqakum sab'an syidaada
 13. Waja 'alnaa siraajaw wahhaajaa
 14. Wa anzalnaa minal mu'shiraati maa-an tsajjaajaa
 15. Linukhrija bihii habbaw wanabaataa
 16. Wajannaatin alfaafaa
 17. Inna yaumal fashli kaana miiqaataa
 18. Yauma yunfakhu fishshuuri fata'tuuna afwaajaa
 19. Wafutihatis samaau fakaanat abwaabaa
 20. Wasuyyiratil jibaalu fakaanat saraabaa
 21. Inna jahannama kaanat mirshaadaa
 22. Lith thaaghiina ma-aabaa
 23. Laabitsiina fiihaa ahqaabaa
 24. Laa yadzuuquuna fiiha bardaw walaa syaraabaa
 25. Illaa hamiimaw waghassaaqaa
 26. Jazaa-aw wifaaqaa
 27. Innahum kaanuu laayarjuuna hisaabaa
 28. Wakadz dzabuu biaayaatinaa kidz dzaabaa
 29. Wakulla syai-in ahshainaahu kitaabaa
 30. Fadzuuquu falan naziidakum illaa 'adzaabaa
 31. Inna lilmuttaqiina mafaazaa
 32. Hadaa iqa wa'a naabaa
 33. Wakawaa 'iba atraabaa
 34. Waka'san dihaaqaa
 35. Laayasma'uuna fiihaa laghwaw walaa kidz dzaabaa
 36. Jazaa-am mirrabbika 'athaa-an hisaabaa
 37. Rabbis samaawaati wal'ardhi wamaa bainahumar rahmaani laa yamlikuuna minhu khithaabaa
 38. Yauma yaquumur ruuhu walmalaaikatu shaffaal laayatakallamuuna illaa man adzina lahur rahmaanu waqaala shawaabaa
 39. Dzaalikal yaumal haq, Faman syaa-at takhadza ilaa rabbihii ma-aabaa
 40. Innaa andzarnaakum 'adzaaban qariibay yauma yandhurul mar-u maaqaddamat yadaahu wayaquulul kaafiru yaalaitanii kuntu turaabaa

Terjemahan Surah An-Naba'
 1. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
 2. Tentang berita yang besar (hari berbangkit),
 3. yang dalam hal itu mereka berselisih.
 4. Tidak! Kelak mereka akan mengetahui,
 5. Sekali lagi tidak! Kelak mereka akan mengetahui.
 6. Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan,
 7. dan gunung-gunung sebagai pasak?
 8. dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan,
 9. dan Kami menjadikan tidurmu untuk istirahat,
 10. dan Kami menjadikan malam sebagai pakaian,
 11. dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan,
 12. dan Kami membangun di atas kamu tujuh (langit) yang kokoh,
 13. dan Kami menjadikan pelita yang terang-benderang (matahari),
 14. dan Kami turunkan dari awan, air hujan yang tercurah dengan hebatnya,
 15. untuk Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman,
 16. dan kebun-kebun yang rindang.
 17. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan,
 18. (yaitu) pada hari (ketika) sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong,
 19. dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu,
 20. dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fatamorgana.
 21. Sungguh, (neraka) Jahanam itu (sebagai) tempat mengintai (bagi penjaga yang mengawasi isi neraka),
 22. menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
 23. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama,
 24. mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
 25. selain air yang mendidih dan nanah,
 26. sebagai pembalasan yang setimpal.
 27. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan,
 28. dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Kami.
 29. Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab (buku catatan amalan manusia).
 30. Maka karena itu rasakanlah! Maka tidak ada yang akan Kami tambahkan kepadamu selain azab.
 31. Sungguh, orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan,
 32. (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
 33. dan gadis-gadis montok yang sebaya,
 34. dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
 35. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun (perkataan) dusta.
 36. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu,
 37. Tuhan (yang memelihara) langit dna bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.
 38. Pada hari, katika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar.
 39. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
 40. Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (orang kafir) azab yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata, "Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah."

Load comments