Rabu, 10 Januari 2018

Surah 'Abasa dan Artinya

- 'Abasa adalah surah dalam Al-Qur'an yang berada di urutan ke-80 dari 114 surah. Surah ini terdiri atas 42 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyyah. 'Abasa artinya "Ia Bermuka Masam." Surah ini merupakan teguran Allah kepada Nabi Muhammad yang mengabaikan datangnya seorang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Kandungan lainnya ialah bahwa bumi telah Allah belah dengan sebaik-baiknya untuk kesenangan manusia beserta hewan-hewan ternak. Disinggung juga bagaimana pada hari manusia mempunyai urusan yang menyibukkan.

Dengan membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Qur'an khususnya dari surah 'Abasa ini semoga membawa kebaikan, keberkahan, dan pelajaran. Berikut adalah surah 'Abasa bacaan latin dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia lengkap dari ayat 1 sampai 42:
 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyyah Surah 'Abasa dan Artinya
'Abasa
Bacaan Latin Surah 'Abasa
 1. ‘Abasa wa tawallaa
 2. An jaa-ahul a'maa
 3. Wamaa yudriika la'allahuu yazzakkaa
 4. Au yadzdzakkaru fatanfa'ahudz dzikraa
 5. Ammaa manis taghnaa
 6. Fa anta lahuu tashaddaa
 7. Wamaa 'alaika allaa yazzakkaa
 8. Wa ammaa man jaa aka yas'aa
 9. Wahuwa yakhsyaa
 10. Fa anta 'anhu talahhaa
 11. Kallaa innahaa tadzkirah
 12. Faman syaa-a dzakarah
 13. Fii shuhufim mukarramah
 14. Marfuu'atim muthahharah
 15. Biaidii safarah
 16. Kiraamim bararah
 17. Qutilal insaanu maa akfarah
 18. Min ayyi syai-in khalaqah
 19. Min nuthfah, khalaqahuu faqaddarah
 20. Tsummas sabiila yassarah
 21. Tsumma amaatahuu fa-aqbarah
 22. Tsumma idzaa syaa-a ansyarah
 23. Kallaa lammaa yaqdhi maa amarah
 24. Falyanzhuril insaanu ilaa tha'aamih
 25. Annaa shababnal maa-a shabbaa
 26. Tsumma syaqaqnal ardha syaqqaa
 27. Fa-ambatnaa fiihaa habbaa
 28. Wa 'inabaw wa qadhbaa
 29. Wa zaituunaw wa nakhlaa
 30. Wa hadaa-iqa ghulbaa
 31. Wafaakihataw wa abbaa
 32. Mataa'allakum wa lian'aamikum.
 33. Fa idzaa jaa-atish shaakhkhah
 34. Yauma yafirrul mar-u min akhiih
 35. Wa ummihii wa abiih
 36. Wa shaahibatihii wa baniih
 37. Likullim ri-im minhum yaumaidzin sya'nuy yugniih
 38. Wujuuhuy yauma-idzim musfirah
 39. Dhaahikatum mustabsyirah
 40. Wa wujuuhuy yaumaidzin 'alaihaa ghabarah
 41. Tarhaquhaa qatarah
 42. Ulaa-ika humul kafaratul fajarah

Terjemahan Surah 'Abasa
 1. Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling,
 2. karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum).
 3. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa),
 4. atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya?
 5. adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy),
 6. maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya,
 7. padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman).
 8. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
 9. sedang dia takut (kepada Allah),
 10. engkau (Muhammad) malah mengabaikannya.
 11. Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh, (ajaran-ajaran Allah) itu suatu peringatan,
 12. maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya,
 13. di dalam kitab-kitab yang dimuliakan (di sisi Allah),
 14. yang ditinggikan (dan) disucikan,
 15. di tangan para utusan (malaikat),
 16. yang mulia lagi berbakti.
 17. Celakalah manusia! Alangkah kufurnya dia!
 18. Dari apakah Dia (Allah) menciptakannya?
 19. Dari Setetes mani, Dia menciptakannya lalu menentukannya.
 20. Kemudian jalannya dia mudahkan,
 21. kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya,
 22. kemudian jika Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
 23. Sekali-kali jangan (begitu)! Dia (manusia) itu belum melaksanakan apa yang Dia (Allah) perintahkan kepadanya.
 24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya,
 25. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit),
 26. kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
 27. lalu di sana Kami tumbuhkan biji-bijian,
 28. dan anggur dan sayur-sayuran,
 29. dan zaitun dan pohon kurma,
 30. dan kebun-kebun (yang) rindang,
 31. dan buah-buahan serta rerumputan.
 32. (Semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
 33. Maka apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),
 34. pada hari itu manusia lari dari saudaranya,
 35. dan dari ibu dan bapaknya,
 36. dan dari istri dan anak-anaknya,
 37. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
 38. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri,
 39. tertawa dan gembira ria,
 40. dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu (suram),
 41. tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusahan).
 42. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.

Load comments