Senin, 19 Juni 2017

Surah Al-Ikhlas dan Artinya

- Surah Al-Ikhlas memiliki arti memurnikan keesaan Allah. Surah ini adalah surah ke-112 dalam Al-Qur'an. Surah ini tergolong surah Makkiyah, terdiri atas 4 ayat dan pokok isinya adalah menegaskan keesaan Allah serta menolak segala bentuk penyekutuan terhadap-Nya.
Ikhlas memiliki arti memurnikan keesaan Allah Surah Al-Ikhlas dan Artinya
Surah Al-Ikhlas
Kalimat inti dari surah ini, "Allahu ahad, Allahus shamad" (Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung). Surah ini memiliki banyak keutamaannya, diantaranya ada baiknya sebelum tidur, kita membaca Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah An-Naas.

Dengan membaca, memahami, dan mengamalkan isi dari Al-Qur'an khususnya dari surah Al-Ikhlas ini semoga membawa kebaikan, keberkahan, dan pelajaran. Berikut adalah surah Al-Ikhlas bacaan latin dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia lengkap dari ayat 1 sampai 4:

Bacaan Surah Al-Ikhlas
 1. Qul huwa Allaahu ahad,
 2. Allaahu shamad,
 3. Lam yalid walam yuulad,
 4. Walam yakun lahu kufuwan ahad.
Terjemahan Surah Al-Ikhlas
 1. Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,
 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu,
 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
 4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.
Terjemahan Surah Al-Ikhlas Bahasa Inggris
 1. Say: "HE is God the one the most unique,
 2. God the immanently indispensable.
 3. He has begotten no one, and is begotten of none.
 4. There is no one comparable to Him."

Load comments