Rabu, 06 Juli 2016

Wahyu Pertama Diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW

- Apa yang Anda ketahui tentang Nuzulul Qur'an? Nuzulul Qur'an bila diterjemahkan berarti turunnya Al-Qur'an. Dalam hal ini merujuk pada peristiwa diturunkannya Al-Qur'an untuk pertama kali kepada nabi dan rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nuzulul Qur'an dalam Islam ditandai sebagai sejarah yang penting.


Tempat Wahyu Pertama Diturunkan


Wahyu pertama disampaikan Allah melalui malaikat Jibril ketika Rasulullah sedang berada di Gua Hira. Untuk waktu dan tanggal tepat diturunkannya, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Ada yang berpendapat, diantaranya:
  • Pada bulan Ramadhan tanggal 17 (Al-Bara' bin Azib) ,21 (Syekh Al-Mubarakfuriy) dan 24 (Aisyah, Jabir dan Watsilah bin Asqo'), 
  • Pada bulan Rajab pada tanggal 17 atau 27 menurut riwayat Abu Hurairah,
  • Pada bulan Rabiul Awal pada tanggal 8 atau 18 (tanggal 18 berdasarkan riwayat Ibnu Umar)

 Apa yang Anda ketahui tentang Nuzulul Qur Wahyu Pertama Diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW
Al-Qur'an

Wahyu Pertama Diturunkan


Wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad ialah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bila diterjemahkan menjadi :

 Apa yang Anda ketahui tentang Nuzulul Qur Wahyu Pertama Diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW
1. Iqra bismi rabbikalladzii khalaq
    (Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan)
 Apa yang Anda ketahui tentang Nuzulul Qur Wahyu Pertama Diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW
2. Khalaqal insaana min 'alaq
    (Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah)
 Apa yang Anda ketahui tentang Nuzulul Qur Wahyu Pertama Diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW
3. Iqra warabbukal akram
    (Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah)
 Apa yang Anda ketahui tentang Nuzulul Qur Wahyu Pertama Diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW
4. Alladzii 'allama bil qalam
    (Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam)
 Apa yang Anda ketahui tentang Nuzulul Qur Wahyu Pertama Diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW
5. 'Allamal insaana maalam ya'lam
    (Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya)

Load comments